Adunarea anuală a tinerilor români din Germania, Berlin, 2012

Adunarea anuală a tinerilor români din Germania, la Berlin

 

Prezenţa tinerilor în viaţa bisericească a românilor din diaspora s-a definit în ultimii ani prin înfiinţarea unor asociaţii ortodoxe asemănătoare celor din ţară. De exemplu, Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Germania (ATORG)  adună anual tineretul românesc din centrul Europei, preşedintele ei fiind P.S. Sofian Braşoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului. Anul acesta, între 12-14 octombrie, a avut loc, la Berlin cea de-a patra adunare a acesteia.

Asociaţia tinerilor români din Germania are drept motto expresia „Mărturie prin prietenie”, care trimite la ideea că mărturisirea credinţei se face prin comuniunea cu ceilalţi şi nu prin izolare. Tocmai de aceea, la invitaţia parohiei ortodoxe române din Bonn au răspuns mai bine de 120 de tineri români din Germania, Austria, dar chiar şi din Franţa, care se întâlnesc anual în preajma sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Cea de-a patra adunare de la înfiinţarea asociaţiei a avut loc în parcul de vacanţă Feriendorf Dorado, situat în regiunea bogată în păduri şi lacuri din nordul Berlinului, tinerii fiind întâmpinaţi de ÎPS Mitropolit Serafim şi de către PS Sofian, Episcop vicar şi preşedinte al Asociaţiei.

Invitata întâlnirii a fost Maica Siluana Vlad, cunoscută în lumea tinerilor prin activitatea sa duhovnicească, filantropică şi de consiliere şi care conduce azi obştea de maici „Sfântul Siluan Athonitul”, de pe lângă Centrul de formare şi consiliere „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Iaşi. Maica Siluana a conferenţiat pe tema „Sănătate, boală, vindecare şi mântuire prin Iisus Hristos”. Apelând atât la teologia biblică şi a Sfinţilor Părinţi, cât şi la informaţii din domeniul biologiei, medicinei şi al altor ştiinţe, maica arăta în cuvântul de sâmbătă faptul că sănătatea sufletească şi cea trupească sunt interdependente, fiindcă omul constituie o singură realitate şi doar ca un întreg se poate mântui.

Cuvântul maicii a pornit de la tema păcatului din rai – de unde a început drama umanităţii – arătând că „haina de piele” dată de Dumnezeu omului a constat în tot ceea ce avem astăzi pentru a putea supravieţui şi a căuta mântuirea. Dacă înainte omul vedea cu duhul, acum memoria, gândurile, experienţa îl ajută să înainteze către Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să ieşim din „supravieţuire” şi să ne întoarcem la viaţa cea adevărată. Aceasta se face prin pocăinţă: ne recunoaştem greşeala, însă căderea în pesimismul nevredniciei şi al neputinţei ridicării este o cale falsă, care ne poate depărta de Hristos, Cel Care S-a jertfit pe cruce şi Care ni Se împărtăşeşte la fiecare Sfântă Liturghie.  Cuvântul de învăţătură a continuat cu răspunsuri la diferite întrebări care preocupă pe tineri.

Seara, P.S. Sofian a prezidat adunarea în care tineri din diferite parohii au evaluat activitatea propriilor comunităţi, exemplificând concret cum anume se desfăşoară viaţa tânărului român ortodox aflat peste hotare. După alegerea unui nou comitet director, organizatorii au invitat tinerii la discuţii pe grupe, având teme legate de provocările aduse credinţei ortodoxe de către realităţile de astăzi (evoluţia tehnicii, medicinei, bolile familiei moderne, etc.).

Duminică, grupul de tineri a mers la Berlin, unde ÎPS Serafim şi PS Sofian au sfinţit paraclisul cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la demisolul noii biserici care va purta hramul Sfinţilor Arhangheli, începută prin osteneala martirică a părintelui Constantin Mihoc şi a parohienilor din capitala Germaniei şi care continuă astăzi prin purtarea de grijă a părintelui Clement Lodroman. Biserica s-a arătat neîncăpătoare la acest moment de mare bucurie, tot acum având loc hirotonia întru preot a diaconului Vlad Manolache pentru parohia „Sf. Ioan Botezătorul” din Hamburg.

La invitaţia ÎPS Serafim, maica Siluana a predicat pe marginea pildei semănătorului, îndemnând pe părinţi să semene în copiii lor seminţele credinţei şi exemplul cucerniciei prin participarea la sfintele slujbe, urmarea rânduielilor bisericeşti şi fapte bune. În continuare, ÎPS Serafim a mulţumit tuturor celor care s-au ostenit cu organizarea slujbei de sfinţire şi a adunării tinerilor, îndemnând familiile ortodoxe să rămână unite în jurul Bisericii, participând la taina Sfintei Euharistii şi urmând faptele cele bune. Biserica este o poartă spre cer, iar prin ea ne apropiem de Dumnezeu. De aceea, construcţia unei noi biserici se împlineşte prin osteneală şi jertfe, uneori duse până la capăt, aşa cum a fost aceea a părintelui Constantin Mihoc, acum doi ani. Un proiect similar celui de la Berlin este cel iniţiat de PS Sofian la München, acolo unde se află în construcţie o biserică şi un centru ortodox românesc, cuprinzând o mănăstire şi o reşedinţă episcopală.

Sfânta slujbă s-a încheiat cu invitaţia la o agapă frăţească a tuturor celor prezenţi, după care tinerii au vizitat capitala germană, bucurându-se de o zi minunată de toamnă şi luându-şi rămas bun unii de la alţii, până anul viitor.

Dr. Dumitru Popoiu