Consiliul parohial

Consiliul de adminstraţie al asociației:

Preot Paroh Cătălin Preda- preşedinte

Dl. Eduard Banner – vicepreşedinte

Dl. Liviu Bongers- director executiv

Dl. Bogdan Bachiş – trezorier

Dl. Gabriel Lupu- secretar

IPS. Serafim Joantă- consilier

Dl. Cosmin Corendea- consilier

Dl. Florea Hütter- consilier

Dl. Marian Vornicu- consilier

Dl. Ioachim Alexandru- președinte onorific (fondator al asociației)