Donaţii

Ctitorim împreună prima biserică românească din Bonn!

Iubiţi fraţi de credinţă şi neam,

Clipa bucuriei a sosit!
După atâţia ani de aşteptări şi speranţe, iată-ne în faţa unei sfinte provocări: Tatăl Cel ceresc ne cheamă să-I zidim locaş de închinare. Chemare sfântă, responsabilitate mântuitoare! Credinţa, rugăciunile şi răbdarea noastră au fost primite înaintea Tronului ceresc şi astfel, Atotputernicul, şi-a întors faţa spre noi, ne-a binecuvântat şi ne-a şoptit in taină precum lui Solomon:

„Am ascultat glasul rugăciunii tale şi al cererii tale cu care te-ai rugat în faţa Mea şi ţi-am plinit după cum M-ai rugat:… acolo vor fi ochii Mei şi acolo va fi inima Mea pentru veşnicie”. (3 Regi. 9,3)

Acest vis frumos a devenit realitate; în primăvara anului 2016, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom începe lucrările la noua biserică parohială unde fiecare credincios va avea locul său de rugăciune. Începem, deci, împreună, zidirea acestei biserici care va reprezenta nu numai credinţa noastră strămoşească, ci şi cultura şi spiritualitatea poporului nostru; o biserică de lemn în cel mai frumos şi mai autentic stil maramureşean.

Poate mulţi se vor întreba: de ce tocmai acum?
De ce ne-a chemat Bunul Dumnezeu pe noi, generaţia noastră să facem această mare jertfă tocmai acum, în aceste vremuri mai puţin prielnice? Ne răspunde Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos:

De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?…Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.  Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.  Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. (Matei cap. 6,25-34).

Noi toţi avem această chemare sfântă de a o ridica la cer şi Cerului, să o înfrumuseţăm cu toate cele necesare în interior şi exterior, dar mai ales cu dragostea, căldura si prezenţa noastră.

Făceţi-vă părtaşi iubirii lui Hristos, punând o cărămidă la temelia primei biserici românesti din Bonn.

Dumnezeul dragostei să reverse binecuvântarea Sa peste toţi ctitorii, donatorii si binefăcatorii acestei sfinte biserici.

Aşteptăm cu recunoştinţă donaţia Dumneavoastră!

Preot paroh CătălinPreda


Contributiile si donatiile pot fi depuse in contul:
Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Epiphania” E.V
Cont: 1902808045
BLZ: 37050198

IBAN: DE35 3705 0198 1902 8080 45

BIC: COLSDE33XXX

Sparkasse Köln-Bonn

Sau online prin PayPal: