Dublă sărbătoare la parohia românească din Würzburg -noiembrie 2012

În ultima duminică a lunii noiembrie 2012 un grup de credincioşi ai parohiei româneşti din Bonn, împreună cu părintele paroh Sebastian Suciu, au participat la praznicul Sfântului ocrotitor al parohiei româneşti din Würzburg, Apostolul românilor, Sfântul Andrei. Comunitatea românească din acest oraş, păstorită de părintele protosinghel Ghelasie Păcurar are bucuria de a se aduna la sfintele slujbe în capela ortodoxă cu hramul Sfintei Ecaterina, pe care comunitatea catolică din Würzburg o pune la dispoziţie din dărnicia şi dragostea părintelui arhimandrit Gregor  Hohmann de 15 ani.

La sărbătoarea parohiei bavareze, capela a devenit neîncăpătoare datorită prezenţei unui număr mare de credincioşi veniţi din întreaga Germanie şi din ţară. Această bucurie a fost dublată de participarea, în timpul dumnezeieştii Liturghii, săvârşite de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim alături de un sobor de preoţi, a unui grup de psalţi timişoreni şi a sopranei Camelia Ţârlea de la Opera din Karlsruhe, care au bucurat pe cei prezenţi cu intonarea primelor cântări în cinstea sărbătorii Naşterii Domnului.

În timpul Sfintei Liturghii preoţii şi credincioşii s-au rugat împreună  şi au cântat imnul „Vrednic este!” la momentul săvârşirii tainei hirotoniei întru preot a părintelui diacon Mircea Mărgărit Tudorache. Părintele Mircea este căsătorit din 1995 cu Ana-Maria, având împreună doi copii, Alexandru-Ştefan (n. 1996) şi Ioana-Maria (n. 2012), fiind împreună slujitor al parohiei din Bonn din 2010.

La Sfânta Liturghie, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim a mulţumit părintelui Gregor, gazda comunităţii româneşti, pentru bunăvoinţa şi dragostea pe care o poartă românilor ortodocşi din oraşul bavarez. Trimiţând la textul Sfintei Evanghelii care s-a citit în timpul dumnezeieştii slujbe, Înalt Prea Sfinţia Sa a vorbit despre importanţa duhovnicească a respectării poruncilor dumnezeieşti primite de Moise pe muntele Sinai, care se referă la relaţia credinciosului cu aproapele. Prin respectarea acestor porunci, precum şi prin evitarea ataşării de bogăţiile pământeşti, creştinul tinde către unirea sa din ce în ce mai deplină Hristos. Credincioşii au primit binecuvântarea arhierească şi s-au închinat la racla cu părticele din moaştele Sfintei Ecaterina, care este pomenită de Sfânta Biserică în chiar duminica acestui praznic.

Sfânta slujbă a fost urmată de o agapă frăţească, oferită cu dragoste de credincioşii parohiei din Würzburg, toţi invitaţii având bucuria de a asculta un concert de cântece româneşti religioase şi laice.

 

Dr. Dumitru Popoiu